industri nyheter

Vad är Finger Splint?

2022-10-31

Finger Splint använder polymerförening, används ofta utomlands avancerade externa fixeringsmaterial, tillämpliga på fasta fingrar, särskilt lämpliga för utomhusbruk i nödsituationer.

 

HUR MAN BÄR:

Sätt fingret i fingerskenan och böj sedan aluminiumskenorna inåt så att de passar fingret.

Tejp kan behövas för att se till att skenan stannar på plats.